Bijlessen | Primair onderwijs

Bijles Groep 7 | Entree-Toets

In een kleine groep werken leerlingen aan onderdelen waarin zij zichzelf willen verbeteren. Onderdelen zoals rekenen, begrijpend lezen, taal, spelling en studievaardigheden. Dit alles heeft als doel om de Entree-Toets zo goed mogelijk te maken.

Meer informatie

Bijles Groep 8 | Cito-Toets

In een kleine groep werken leerlingen aan onderdelen waarin zij zichzelf willen verbeteren. Onderdelen zoals rekenen, begrijpend lezen, taal, spelling en studievaardigheden. Dit alles heeft als doel om de Cito-Toets zo goed mogelijk te maken.

Meer informatie

Bijlessen | Voortgezet onderwijs

Bijles Informatie

Meer informatie

Bijles Nederlands

Meer informatie

Bijles Wiskunde

Meer informatie

Bijles Ecomomie

Meer informatie

Bijles Natuurkunde

Meer informatie

Huiswerkbegeleiding

Meer informatie